Hiển thị tất cả 5 kết quả

Máy sưởi điện trang trí 3D tỏa nhiệt. Có chức năng tỏa nhiệt lượng nhỏ, bán kính từ 2 đến 3m, sử dụng trong trang trí nội thất

Máy sưởi nhiệt 3D

MS 205

Máy sưởi nhiệt 3D

MS 206

Máy sưởi nhiệt 3D

MS 207

Máy sưởi nhiệt 3D

MS 208

Máy sưởi nhiệt 3D

MS 210